Jak na křištálově čistou a nezávadnou vodu v bazénu?

Křišťálově čistá a hygienicky nezávadná voda po celou koupací sezóny je přáním každého majitele bazénu. Na první pohled se sice může zdát cesta k ní složitá a časově náročná, opak je však pravdou. Na co všechno je třeba myslet v případě, že se na údržbu vody v bazénu rozhodnete používat bazénovou chemii? Vodu v bazénu znečišťují nejen mechanické nečistoty, které se dají jednoduše odstranit pomocí účinné filtrace, bazénových vysavačů a sítěk, ale i různé mikroorganismy, jakými jsou řasy, bakterie a viry. Správně zvolená a dávkována bazénová chemie působení mikroorganismů spolehlivě zabrání nebo je úplně zničí.

Důležitost filtrace

Prvotním předpokladem čisté vody v bazénu je filtrace s odpovídajícím výkonem. Pokud ta nefunguje správně, ani s použitím chemických přípravků nikdy nedocílíte čistou a neškodnou vodu. V případě, že se rozhodnete pro pískovou filtraci, je nezbytné udržovat její pískovou náplň neustále čistou. Alespoň jednou za dva týdny se proto doporučuje proprat ji. Pokud bazén používáte opravdu intenzivně, častěji kontrolujte průchodnost pískové náplně a případně zkraťte interval proplachu. Nezbytným pomocníkem, zejména v případě větších bazénů, je příslušenství k odstranění hrubého znečištění - například bazénový vysavač dokonale odsaje nečistoty ze stěn i dna bazénu a voda bez něj nikdy nebude v naprosté kondici.

Měření pH

Před každou úpravou vody třeba vždy změřit hodnotu pH, tedy určit, zda je voda v bazénu zásaditá nebo kyselá, k čemu slouží kapkové testery. Aby byla voda zdravotně nezávadná a používané prostředky fungovaly správně, musí se hodnota pH pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,4. Pokud by byla vyšší než 7,4, mohou ve vodě vzniknout mléčné zákaly, resp. může dojít k výraznému oslabení dezinfekčního účinku prostředků, případně ke vzniku známého chlorového zápachu či podráždění očí a pokožky. Hodnoty pod 7,0 mohou zase vést ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí materiálů a rovněž k rozvoji zápachu a podráždění očí nebo pokožky. Na úpravu pH směrem dolů nebo nahoru se používají speciální regulační přípravky. Hodnotu je třeba kontrolovat pravidelně alespoň dvakrát týdně, při výskytu nečistot nebo během horkých dní interval zkraťte.

Tvrdost vody

Dalším němé důležitým parametrem, který je třeba sledovat, je tvrdost vody, tedy součet obsahu vápníku a hořčíku ve vodě, na což slouží příslušné kapkové testery (případně si tuto informaci můžete zjistit u svého dodavatele vody). Obecně platí, že tvrdost bazénové vody nesmí překročit hranici 18 ° N. V případě, že je voda tvrdší, použijte na její úpravu speciálně vyvinutý přípravek a při aplikaci se vždy řiďte návodem. Tvrdost vody se doporučuje během sezóny kontrolovat alespoň jednou měsíčně, v případě nadměrného výskytu minerálů interval zkraťte na jednou týdně. Na kontrolu tvrdosti a její případnou úpravu určitě nezapomeňte po napuštění, resp. po každém dalším dopuštění bazénu.

Dezinfekce chlorem

Nejdůležitějším krokem v rámci ošetření bazénové vody je její dezinfekce. Přestože máte v současnosti na výběr i několik bezchlorové možnosti, využití chlóru stále představuje nejpopulárnější řešení. Dobrou volbou jsou chlorové tablety obsahující stabilizátor, díky kterému se chlor do vody dostává postupně a ve správném množství. Chlorová tableta se umisťuje do plovoucího nebo pevného zásobníku, v rámci něhož se dá nastavit, jak rychle se má rozpouštět. Hodnotu chloru ve vodě je přitom třeba udržovat na úrovni 0,3 až 0,5 mg / l a pravidelně kontrolovat. V letních měsících je vhodné používat i přípravek, který zabraňuje rychlému odpařování volného chloru z vody tak, že ho na sebe částečně naváže. Jeho aplikací tak ušetříte náklady za nadbytečnou spotřebu chemických prostředků.

Doplňkové prostředky

V portfoliu jednotlivých značek naleznete kromě základní bazénové chemie i celou řadu dalších prostředků, které předcházejí nejrůznějším nedostatkem bazénové vody, resp. pomáhají s jejich řešením. Pokud například teplota vzduchu přesáhne 20 ° C, je dobré začít s používáním přípravku s obsahem algicidu, který působí jako prevence tvorby řas. V případě náhlého zakalení vody, které nevzniklo ani v důsledku přitvrdit vody, ani nesprávné hodnoty pH použijte flokulant (vločkovač) nebo projasňovač. Flokulant shlukuje drobné částečky nečistot do větších celků, které pak jednoduše zachytí filtrace. Projasňovač vodu navíc i rozjasní. V nabídce však najdete i multifunkční přípravky, které kumulují několik funkcí, například chlorová tableta může současně plnit i úlohu algicidu a flokulantu.

Publikováno: 18. 07. 2017

Kategorie: Praktické tipy | Zahrada

Autor: Adéla Novotná