Vyplatí se fotovoltaická elektrárna? Díky dotaci je návratnost velmi rychlá

Fotovoltaická elektrárna, známá také jako solární elektrárna, je systém obnovitelné energie, který přeměňuje sluneční světlo na elektřinu. Skládá se z fotovoltaických (PV) panelů, které absorbují sluneční energii a přeměňují ji na stejnosměrný proud. Stejnosměrná elektřina se pak prostřednictvím střídače mění na střídavou elektřinu, která se používá k napájení domácností, podniků a průmyslových podniků.

Výhody fotovoltaické elektrárny v kostce

Výhod fotovoltaické elektrárny je celá řada. Především poskytují čistou, obnovitelnou energii, která neprodukuje emise skleníkových plynů a nepřispívá ke změně klimatu. To znamená, že jsou ekologicky šetrným zdrojem energie, na rozdíl od fosilních paliv, která uvolňují do atmosféry škodlivé látky.

Další výhodou fotovoltaických elektráren je, že vyžadují jen velmi malou údržbu. Jakmile je systém nainstalován, může s minimální údržbou vydržet desítky let, což z něj činí nákladově efektivní řešení pro výrobu elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny jsou navíc modulární a škálovatelné - lze je tedy navrhnout tak, aby vyhovovaly konkrétním energetickým potřebám. Mohou být instalovány na střechách nebo na zemi a jejich velikost se může pohybovat od několika kilowattů až po stovky megawattů v závislosti na požadavcích projektu.

Fotovoltaika a návratnost investice

V neposlední řadě mohou být fotovoltaické elektrárny finančně výhodnou variantou pro majitele domů, podniky i průmysl. V mnoha zemích vlády nabízejí dotace a daňové pobídky na instalaci systémů obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren. Například v České republice mohou majitelé domů a podniky získat dotaci na fotovoltaické systémy až do výše 301 500 Kč, což může zajistit dobu návratnosti fotovoltaiky pouhých 4-5 let. S ohledem na minimální garantovanou životnost cca 25 let, je zjevné, že systém majitelům dlouhodobě generuje zisk.

Resumé? Fotovoltaická elektrárna poskytuje mnoho výhod včetně čisté energie, nenáročné údržby, rozšiřitelnosti a finanční životaschopnosti. Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích jsou k dispozici státní dotace na fotovoltaiku, jde o nákladově efektivní řešením pro výrobu elektřiny a snižování emisí uhlíku.

Publikováno: 10. 04. 2023 / Aktualizováno: 11. 04. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Barbora Kocourková