Dohledání sousedních parcel je nyní snadné

Geopas

Proč by vás měly zajímat informace o parcelách, které sousedí s určitým pozemkem? Například vás mohou zásadně ovlivnit při rozhodování ohledně nákupu nemovitosti. Ale ať už jsou vaše důvody jakékoliv, v tomto článku se dozvíte, jak na údaje o sousedních parcelách snadno a rychle.

Katastr nemovitostí je klasika

Údaje o parcelách sousedících s určitým pozemkem je možné dohledat v oficiálním katastru nemovitostí. Tento veřejný soubor údajů o nemovitostech v ČR se využívá pro daňové, statistické a  technické účely. Provozuje ho Český úřad zeměměřičský a katastrální.  

Práce s katastrem nemovitostí je poměrně snadná, ale dozvíte se z něj pouze základní údaje. Pokud se s nimi nespokojíte a budete se chtít o sousedících parcelách dozvědět více, vyzkoušejte unikátní webovou aplikaci GeoPas.cz.

GeoPas.cz posouvá možnosti běžného katastru nemovitostí

Komu informace z katastru nemovitostí nestačí, může se o sousedních parcelách dozvědět množství doplňujících údajů. Služba GeoPas.cz nabízí ještě intuitivnější nahlížení do katastru, a to nejen v případě pozemků – stejně jednoduché je práce s většími územními celky.

Data, která vám aplikace „vyplivne“ po zadání adresy, se týkají budovy (zastavěná plocha, podlažnost, počet byt. jednotek, způsob využití, typ kanalizace, typ vody, typ topení, internetové pokrytí...) parcely (výměra, druh pozemku…) a geologických údajů (radonový index, typ půdy, typ horniny) pro dané katastrální území. 

Webová aplikace GeoPas.cz pracuje s množstvím otevřených zdrojů a informuje díky tomu o lokalitě, občanské vybavenosti, životním prostředí a mimo jiné i o přítomnosti vodních toků a záplavových území. Jinými slovy se o parcele (a sousedních parcelách) dozvíte vše, aniž byste museli navštěvovat všechny dostupné rejstříky a kompletovat informace vlastními silami. Jak výstup vypadá, můžete vidět například na této stránce pro katastrální území Brušperk.

Publikováno: 20. 11. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Reality

Autor: Barbora Kocourková