Proč kombinovat tepelné čerpadlo se solárním panelem?

Naprostá většina známých způsobů vytápění se neobejde bez paliva. Výjimkou jsou tepelné čerpadlo a solární kolektory. Obojí získává energii ze slunečního záření. Tepelné čerpadlo se však v našich klimatických podmínkách neobejde bez dalšího zdroje tepla, protože během chladnější části roku nedokáže pracovat s takovou účinností jako v teplejších měsících. A právě tehdy je vhodné systém zkombinovat se solárními kolektory se zásobníkem na teplou vodu.

Výhody tepelného čerpadla přesvědčí (téměř) každého

Ačkoliv v České republice počet velmi chladných dní netvoří více než desetinu, domácnosti vytápíme v průměru šest až devět měsíců. Tepelné čerpadlo je schopno získat min. dvě třetiny energie z venkovního prostředí, ovšem zbylou třetinu pokrývá elektrická síť. Přesto jde o jediný systém, který je schopen zdarma získat takové množství energie. Pro pořízení tepelného čerpadla hovoří i další výhody. Zařízení pracuje plně automaticky, je takřka bezúdržbové a v neposlední řadě odpadá nutnost přikládání a vynášení popela. Jedinou nepsanou povinností je pravidelný servis.

Kombinací čerpadla a panelů využijete přírodní zdroje energie naplno

Co se týče kombinace tepelného čerpadla a solárních panelů, benefity jsou patrné na první pohled. Motivací pro pořízení obou systému je maximální využití přírodních obnovitelných zdrojů. Solární panely pak mohou do určité míry suplovat tepelné čerpadlo v období, kdy se účinnost z důvodu nepříznivých podmínek snižuje. Ačkoliv se můžete zvažovat alternativu v podobě kamen či krbu, nezapomeňte na fakt, že velmi chladných dní je velmi málo – a také na skutečnost, že solární kolektory pracují za každého počasí bez ohledu na venkovní teplotu, respektive s ohledem na to, zda je jasno, nebo zataženo. Během nejmrazivějšího počasí je obloha jasná. Moderní krby navíc stojí podstatně více než solární panely, návratnost investice je proto podstatně delší.

Díky dotacím lze ušetřit  přes sto tisíc korun

A konečně dotace – tepelné čerpadlo lze díky dotace Nová zelená úsporám získat o 60 – 80 tis. Kč (dle typu čerpadla) levněji. Na solární panely stát přispívá 35 až 50 tis. Kč (na vyšší částku dosáhnete v případě využití pro ohřev vody i přitápění). Konkrétní informace najdete zde. Pokud vás problematika kombinace tepelného čerpadla a solárních kolektorů zaujala, obraťte se na odborníky z vytapimeusporne.cz.

Publikováno: 29. 06. 2019 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Barbora Kocourková