Je možné získat na domovní čističku odpadních vod dotace?

Pokud jste dospěli k závěru, že nastal čas nahradit starou žumpu zbrusu novou čističkou odpadních vod, případně hodláte jejím prostřednictvím řešit odpadní vody v rámci novostavby, mohlo by vás zajímat, zda je možné na ČOV získat dotaci. Odpověď zní „ano – a to dokonce velmi štědrou“.

Co je to dotace na ČOV a pro koho je určena?

Finanční podporu na pořízení domovní čističky odpadních vod zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Cílem této dotace je zajistit lepší životní prostředí v obcích, kde se nenachází městská kanalizace a odpadní vody se často dostávají do povrchových či podzemních vod. Zájemci o dotaci by měli vědět, že – na rozdíl od Dešťovky, což je dotace určená např. na pořízení retenční nádrže – je dotace na čističku odpadních vod poskytována pouze obcím.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na ČOV se odvíjí podle kapacity zařízení. Domovní čistírna s kapacitou 1-15 EO (ekvivalentních osob) může být dotována ve výši 150 tis. Kč. U varianty při kapacitě 16-50 EO je to 300 tis. Kč. Na jeden projekt lze získat částku v maximální výši 80 % celkových výdajů.

Jaké jsou klíčové podmínky k získání?

Dotaci na ČOV mohou získat pouze obce, které splní několik základních podmínek. Kromě toho, že žadatelé mají možnost zažádat o finanční podporu pouze jednou, a to za celou obci nebo její prostorově oddělenou část, musí získané finanční prostředky pomoct min. 30 % občanů. Peníze lze využít pro rodinné domy, bytové domy i jiné objekty určené k bydlení včetně trvale obydlených staveb pro rodinnou rekreaci a zemědělských usedlostí. Mezi další klíčové podmínky patří splnění kvalitativních parametrů, hydrogeologický posudek a zajištění 10leté udržitelnosti projektu. Další důležité informace ohledně podmínek dotace na domovní ČOV najdete na webu projekční kanceláře Zakra, na kterou se můžete obrátit a nechat se procesem provést od začátku až do konce.

Publikováno: 10. 10. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Barbora Kocourková